سعید صفیری

طراح و مدرس رباتیک
سعید صفیری

تخصص ها: -

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

سعید صفیری
طراح و مدرس رباتیک