دوره ها

اسکرچ پیشرفته Advanced Scratch VR2-2
تاریخ شروع: 1399/11/8

اسکرچ پیشرفته Advanced Scratch VR2-2

طراحی بازی های ساده الکترونیکی اختصاصی توسط فرزند شما (شبیه بازی های آتاری،سگا، میکرو و...) ساختن انیمیشن های ساده، یادگیری الگوریتم و پایه برنامه نویسی با مثالهای کاربردی و جذاب آمادگی برای یادگیری اصولی دوره های برنامه نویسی آردوینو - ذهن کودک و نوجوان مهندسی می شود - استفاده از الگوی ذهنی برنامه نویسی برای برنامه ریزی و هدفمند شدن زندگی کودک و نوجوان

دوره مجازی برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) VR1-5
تاریخ شروع: 1399/11/8

دوره مجازی برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) VR1-5

طراحی بازی های ساده الکترونیکی اختصاصی توسط فرزند شما (شبیه بازی های آتاری،سگا، میکرو و...) ساختن انیمیشن های ساده، یادگیری الگوریتم و پایه برنامه نویسی با مثالهای کاربردی و جذاب آمادگی برای یادگیری اصولی دوره های برنامه نویسی آردوینو - ذهن کودک و نوجوان مهندسی می شود - استفاده از الگوی ذهنی برنامه نویسی برای برنامه ریزی و هدفمند شدن زندگی کودک و نوجوان

اسکرچ پیشرفته Advanced Scratch  VR2-1
تاریخ شروع: 1399/9/27

اسکرچ پیشرفته Advanced Scratch VR2-1

دوره مجازی برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) VR1-2
تاریخ شروع: 1399/9/22

دوره مجازی برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) VR1-2

طراحی بازی های ساده الکترونیکی اختصاصی توسط فرزند شما (شبیه بازی های آتاری،سگا، میکرو و...) ساختن انیمیشن های ساده، یادگیری الگوریتم و پایه برنامه نویسی با مثالهای کاربردی و جذاب آمادگی برای یادگیری اصولی دوره های برنامه نویسی آردوینو - ذهن کودک و نوجوان مهندسی می شود - استفاده از الگوی ذهنی برنامه نویسی برای برنامه ریزی و هدفمند شدن زندگی کودک و نوجوان

برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) Scratch VR A2
تاریخ شروع: 1399/8/18

برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) Scratch VR A2

محیط ساده و جذاب، ورود به دنیای شیرین برنامه نویسی کودکان و نوجوانان

دوره مجازی برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط)
تاریخ شروع: 1399/4/24

دوره مجازی برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط)

ضرورت آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان • برنامه نویسی،‌ باعث خلاقیت می شود. با استفاده از ابزارهای مربوط به برنامه نویسی به کودکان، آنها توانایی تخیل کردن و ساخت بازی، انیمیشن و... را می‌آموزند. در واقع در این راه به کودک این فرصت داده میشود که با به کارگیری مغزش، چیزی طراحی کند که کاملا متعلق به اوست. • برنامه نویسی،‌ مهارت ریاضی کودکان را بهبود می بخشد. برنامه نویسی،‌ امکان یادگیری مباحث انتزاعی را میدهد. همچنین به آنها کمک میکند که مفاهیم ریاضی را در موقعیت های واقعی به کار گیرند و جذب ریاضی‌ای شوند که برایشان دیگر خسته‌کننده و فقط تئوری نیست. • برنامه نویسی،‌ باعث تقویت حل مسئله در کودک می شود. کودکان می‌آموزند که مسائل بزرگ را به تکه های کوچکتر تقسیم کنند و حل هر کدام از آن تکه های کوچک نهایتا منجر به حل مسئله ی اصلی خواهد شد. با این روش دیگر هیچ مشکلی برایشان غیرقابل حل و بزرگ و ناامیدکننده نخواهند بود زیرا آنها یادگرفته اند که چگونه با مسائل برخورد کنند. • برنامه نویسی، نحوه ی تفکر بهتر را به کودک می اموزد. درواقع کودک یاد میگیرد چگونه متفاوت فکر کند و به مواردی که پیش رویش است از جهات مختلف نگاه کند. در واقع تفکر منطقی را می آموزد و این تفکر منطقی باعث حل مسئله به شیوه ی نوین خواهد شد. اینکه اگر روشی باعث حل مشکل نشد، ناامید نشود و دنبال راه حل دیگری برود. • برنامه نویسی،‌ باعث افزایش اعتماد به نفس در کودک می شود. بعد از یادگیری برنامه نویسی، کودک شروع به خلق برنامه های خود میکنند و نمایش آنها به دیگران باعث افزایش اعتماد به نفسش خواهد شد. زیرا او یادگرفته فعالیتی که شاید از نظر دیگران سخت به نظر میرسد را فرا بگیرد. • برنامه نویسی، انعطاف‌پذیری را به کودک می اموزد. در این راه کودک می‌آموزد که ناامید نشود و اصولا شکست چیز بدی نیست و برعکس میتواند فرصتی برای یادگیری باشد. برنامه نویسی به کودک می آموزد که با تلاش دوباره خواهد توانست نتیجه دلخواه را به دست آورد. • یادگیری برنامه نویسی، یک آمادگی شغلی بسیار خوب برای کودکان و نوجوانان است. کودکان علاقه‌مند به برنامه‌نویسی از این طریق برای شغل آینده خود آماده میشوند.

اسکرچ پیشرفته Advanced Scratch VR2-2
تاریخ شروع: 1399/11/8

اسکرچ پیشرفته Advanced Scratch VR2-2

طراحی بازی های ساده الکترونیکی اختصاصی توسط فرزند شما (شبیه بازی های آتاری،سگا، میکرو و...) ساختن انیمیشن های ساده، یادگیری الگوریتم و پایه برنامه نویسی با مثالهای کاربردی و جذاب آمادگی برای یادگیری اصولی دوره های برنامه نویسی آردوینو - ذهن کودک و نوجوان مهندسی می شود - استفاده از الگوی ذهنی برنامه نویسی برای برنامه ریزی و هدفمند شدن زندگی کودک و نوجوان

دوره مجازی برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) VR1-5
تاریخ شروع: 1399/11/8

دوره مجازی برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) VR1-5

طراحی بازی های ساده الکترونیکی اختصاصی توسط فرزند شما (شبیه بازی های آتاری،سگا، میکرو و...) ساختن انیمیشن های ساده، یادگیری الگوریتم و پایه برنامه نویسی با مثالهای کاربردی و جذاب آمادگی برای یادگیری اصولی دوره های برنامه نویسی آردوینو - ذهن کودک و نوجوان مهندسی می شود - استفاده از الگوی ذهنی برنامه نویسی برای برنامه ریزی و هدفمند شدن زندگی کودک و نوجوان

اسکرچ پیشرفته Advanced Scratch  VR2-1
تاریخ شروع: 1399/9/27

اسکرچ پیشرفته Advanced Scratch VR2-1

دوره مجازی برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) VR1-2
تاریخ شروع: 1399/9/22

دوره مجازی برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) VR1-2

طراحی بازی های ساده الکترونیکی اختصاصی توسط فرزند شما (شبیه بازی های آتاری،سگا، میکرو و...) ساختن انیمیشن های ساده، یادگیری الگوریتم و پایه برنامه نویسی با مثالهای کاربردی و جذاب آمادگی برای یادگیری اصولی دوره های برنامه نویسی آردوینو - ذهن کودک و نوجوان مهندسی می شود - استفاده از الگوی ذهنی برنامه نویسی برای برنامه ریزی و هدفمند شدن زندگی کودک و نوجوان

برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) Scratch VR A2
تاریخ شروع: 1399/8/18

برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) Scratch VR A2

محیط ساده و جذاب، ورود به دنیای شیرین برنامه نویسی کودکان و نوجوانان

دوره مجازی برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط)
تاریخ شروع: 1399/4/24

دوره مجازی برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط)

ضرورت آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان • برنامه نویسی،‌ باعث خلاقیت می شود. با استفاده از ابزارهای مربوط به برنامه نویسی به کودکان، آنها توانایی تخیل کردن و ساخت بازی، انیمیشن و... را می‌آموزند. در واقع در این راه به کودک این فرصت داده میشود که با به کارگیری مغزش، چیزی طراحی کند که کاملا متعلق به اوست. • برنامه نویسی،‌ مهارت ریاضی کودکان را بهبود می بخشد. برنامه نویسی،‌ امکان یادگیری مباحث انتزاعی را میدهد. همچنین به آنها کمک میکند که مفاهیم ریاضی را در موقعیت های واقعی به کار گیرند و جذب ریاضی‌ای شوند که برایشان دیگر خسته‌کننده و فقط تئوری نیست. • برنامه نویسی،‌ باعث تقویت حل مسئله در کودک می شود. کودکان می‌آموزند که مسائل بزرگ را به تکه های کوچکتر تقسیم کنند و حل هر کدام از آن تکه های کوچک نهایتا منجر به حل مسئله ی اصلی خواهد شد. با این روش دیگر هیچ مشکلی برایشان غیرقابل حل و بزرگ و ناامیدکننده نخواهند بود زیرا آنها یادگرفته اند که چگونه با مسائل برخورد کنند. • برنامه نویسی، نحوه ی تفکر بهتر را به کودک می اموزد. درواقع کودک یاد میگیرد چگونه متفاوت فکر کند و به مواردی که پیش رویش است از جهات مختلف نگاه کند. در واقع تفکر منطقی را می آموزد و این تفکر منطقی باعث حل مسئله به شیوه ی نوین خواهد شد. اینکه اگر روشی باعث حل مشکل نشد، ناامید نشود و دنبال راه حل دیگری برود. • برنامه نویسی،‌ باعث افزایش اعتماد به نفس در کودک می شود. بعد از یادگیری برنامه نویسی، کودک شروع به خلق برنامه های خود میکنند و نمایش آنها به دیگران باعث افزایش اعتماد به نفسش خواهد شد. زیرا او یادگرفته فعالیتی که شاید از نظر دیگران سخت به نظر میرسد را فرا بگیرد. • برنامه نویسی، انعطاف‌پذیری را به کودک می اموزد. در این راه کودک می‌آموزد که ناامید نشود و اصولا شکست چیز بدی نیست و برعکس میتواند فرصتی برای یادگیری باشد. برنامه نویسی به کودک می آموزد که با تلاش دوباره خواهد توانست نتیجه دلخواه را به دست آورد. • یادگیری برنامه نویسی، یک آمادگی شغلی بسیار خوب برای کودکان و نوجوانان است. کودکان علاقه‌مند به برنامه‌نویسی از این طریق برای شغل آینده خود آماده میشوند.

 برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) Scratch VR A2
تاریخ شروع: 1399/3/12

برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) Scratch VR A2

این دوره پایه ریزی اصولی برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان عزیز ماهست و کاملترین مجموعه آموزشی که فرزند عزیز ما را وارد دنیای نامحدودی میکند که علاوه بر کسب مهارت و لذت بردن از برنامه نویسی به عنوان یک شغل خوب و پردرامد بدون محدودیت فیزیکی سوق دهد مطالب دوره های بعدی ما نیز عملا او را یک نخبه خواهد کرد با ما آموزشهای سرزمین رباتها همراه باشید تا به نخبه پروری فرزندتان کمک کنیم.

 برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) Scratch VR A1
تاریخ شروع: 1399/3/3

برنامه نویسی اسکرچ (سطح مقدماتی تا متوسط) Scratch VR A1

این دوره پایه ریزی اصولی برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان عزیز ماهست و کاملترین مجموعه آموزشی که فرزند عزیز ما را وارد دنیای نامحدودی میکند که علاوه بر کسب مهارت و لذت بردن از برنامه نویسی به عنوان یک شغل خوب و پردرامد بدون محدودیت فیزیکی سوق دهد مطالب دوره های بعدی ما نیز عملا او را یک نخبه خواهد کرد با ما آموزشهای سرزمین رباتها همراه باشید تا به نخبه پروری فرزندتان کمک کنیم.

آموزش برنامه نویسی اسکرچ Scratch کودکان و نوجوانان
تاریخ شروع: 1399/2/2

آموزش برنامه نویسی اسکرچ Scratch کودکان و نوجوانان

بهترین پلتفورم آموزش برنامه نویسی به کودک و نوجوان در دنیا با متد روز دنیا

1
تاریخ شروع: 1399/1/23

1

بهترین روش آموزشی جذاب برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان

اخبار و بلاگ

اعلام برگزیدگان و اهدا جوایز پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی

اعلام برگزیدگان و اهدا جوایز پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی

اعلام برگزیدگان و اهدا جوایز پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی

تماس با ما

 • add_location

  تهران ، خیابان پیروزی ، روبه روی مترو ابن سینا، بن بست دولو پلاک 2 واحد 3

 • phone

  02133799354